ALLOY OF ELEMENTS

[NL]
De modulaire installatie Alloy of Elements bestaat uit meerdere elementen, elk gedefinieerd in organische vorm. Voor Lim A Po is deze absolutie van vorm zowel een startpunt als de eindbestemming. In vooraf bepaalde kaders ontstaat een ruimtelijke gelaagdheid, waarin de relatie tussen kleur en vorm bepalend is, en van grote betekenis. Contrast en textuur werken samen om gelaagdheid en diepte te creëren, om één te worden.
Voor meer informatie en beschikbaarheid: alisa@ajlimapo.nl.

[ENG]
The modular installation Alloy of Elements consists of multiple elements defined by a organic shapes. For Lim A Po, this absolution of form is both a starting point as well as the final destination. In predetermined frameworks a spatial layering originates, in which the relationship between color and form is decisive and of great significance. Contrast and texture work together to create layering and depth, to become one.
For inquieries: alisa@ajlimapo.nl.