[NL]
Alisa Lim A Po (Amsterdam, 1975) is een multidisciplinair kunstenaar. Haar werk reflecteert op menselijke gedragingen en de gevoelens die hieruit voortvloeien. Vanuit haar persoonlijke visie op deze thematiek creëert Lim A Po unieke series, en brengt hiermee de werken naar een algemeen en herkenbaar platform.

Abstractie, gelaagde structuren en eenheid van vorm en kleur zijn essentiële factoren in haar werk. Haar werk kan worden gedefinieerd door een gelaagd palet en een organisch karakter, tegelijkertijd geabstraheerd tot onrealistische vorm en nieuwe realiteit. Hiermee beantwoordt Lim A Po haar zoektocht naar een gereduceerde concrete vertaling, om op deze manier een objectiever beeld te creëren. Tegelijkertijd verwijst het werk naar de pracht van de natuur, fragmenten uit het leven of intieme sferen en dromerige taferelen.[ENG]
Alisa Lim A Po (Amsterdam, 1975) is a Dutch multi-disciplinary visual artist. Her work reflects on various aspects of human behavior and emotions. Bases on her personal vision on this theme, Lim A Po creates conceptual series of artworks, bringing the work to a general and recognizable platform.

Abstraction, layered structures, and unity of form and color are essential factors in her work. Her work can be defined by a layered palette and an organic character, at the same time abstracted into unrealistic form and new reality. With this, Lim A Po answers her search for a reduced concrete translation, in order to create in this way of depicting, a more objective image. At the same time, the work refers to the splendor of nature, fragments from life or intimate atmospheres and dreamy scenes.